«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

Polecane

XVI EDYCJA
Konkursu Piosenki Ukraińskiej

«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

Regulamin
Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Orli

 oraz Domy i Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie.
Warunki uczestnictwa:
W prezentacjach mogą wziąć udział wykonawcy ( soliści, duety, tercety, zespoły )

w następujących kategoriach:
– folklor autentyczny
– folklor opracowany
– piosenka współczesna
Oceniani oni będą w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli.
Uczestnicy konkursu przygotowują jedną piosenkę.

Termin:
Przesłuchania konkursowe odbędą się 8 listopada (niedziela) 2020r.

od godz. 11.00

w Bielskim Domu Kultury ul. 3-go Maja 2

O przybliżonej godzinie występu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Karty zgłoszeń na konkurs należy pobrać ze strony www.zup.org.pl,  wypełnić elektronicznie oraz przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2020r. na adres e-mail: biuro@zup.org.pl

Związek Ukraińców Podlasia
ul. Kryniczna 14 skr. poczt. 77
17-100 Bielsk Podlaski


tel. kom. 510 477 431- Łukasz Badowiec

                    501 873 077 – Aleksandra Iwaniuk

Uwagi!
Koszt przejazdu pokrywają wykonawcy lub instytucje delegujące.

W razie wprowadzenia obostrzeń związanych  z epidemią wirusa COVID-19 konkurs zostanie przeprowadzony online.

Laureaci Konkursu Piosenki Ukraińskiej zostaną nagrodzeni oraz wezmą udział

w koncercie galowym, który odbędzie się 22 listopada 2020r. w Bielskim Domu Kultury.

Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»
jest realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

„Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”

Od czerwca do grudnia 2020 r. Związek Ukraińców Podlasia realizuje zadanie pn. „Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”, w ramach którego odbywają się warsztaty śpiewu z jedną z najstarszych mieszkanek Kożyna – Marią Denisiuk urodzoną w 1928 roku. Uczestnicy śpiewaczych spotkań poznają pieśni religijne – wielkopostne i pogrzebowe, obrzędowe m.in. wiosenne, żniwne, weselne, liryczne, uczą się lokalnej gwary, słuchają o zwyczajach, poznają kontekst wykonawczy pieśni. 5 września, w ramach festiwalu „Tanci w kłuni” w pobliskim skansenie w Koźlikach odbył się koncert Marii Denisiuk z uczennicami. Pieśni i opowieści z Kożyna są nagrywane i część z nich zostanie zamieszczona w Internecie. Powstanie śpiewnik z pieśniami oraz fotografiami z Kożyna.

Partnerzy zadania: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dżereła Ukraińskie Tradycje i Transformacje

Polecane

Sobota, 12 września 2020 o 17:00 – 22:00   GOK Czeremcha   Koncerty zespołów:
Zespół śpiewaczy z Czeremch Wsi
Zespół śpiewaczy z Wólki Terechowskiej
Zespół śpiewaczy z Dobrowody
Rodyna z Dubiażyna
Hiłoczka Hiłoczka
Ranok Ukraiński Zespół Ranok
Dobryna Dobryna
Tuhaj Bej Tuhaj Bej
Czeremszyna Czeremszyna
Pokaz obrzędu Weczorki
wstęp wolny
plener Gminnego Ośrodka Kultury Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo!
Pamiętaj o obowiązujących zaleceniach przeciw COVID-19. Zabierz ze sobą maseczkę. Zachowuj bezpieczny dystans. Dezynfekuj dłonie.   В суботу 12 вересня в Черемсі відбудуться „Джерела – Українські Традиції і Трансформації”. В пленері Гмінного осередку культури в Черемсі, крім концерту підляських фольклорних колективів, можна буде подивитись обряд „Вечоркі”, у виконанні ансамблю „Родина” з Дубяжина, а також послухати фольк гуртів Тухай Бей з Ольштина та місцевої Черемшини. Програма: 12.09.2020 (субота) год. 17:00 Концерт ансамблів :
Співоча група з Черемши Села
Співоча група з Вільки Терехівської
Співоча група з Добриводи
Фольклорний ансамбль „Родина” з Дубяжина
Украінськи дитячий і молодіжний ансамбль „Гілочка” з Черемхи
Украінський ансамбль пісні і танцю „Ранок” з Більська
Фольклорний ансамбль „Добрина” з Білогостоку Показ обряду „Вечоркі” Фольк-погулянка:
Тугай-Бей
Черемшина Організаторами заходу є Союз українців Підляшшя та Гмінний осередок культури в Черемсі Фестиваль реалізується дякуючи дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП при фінансовій підтримці Маршалківського управління Підляського воєводства і Управи гміни Черемха