«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

XVI EDYCJA
Konkursu Piosenki Ukraińskiej

«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

Regulamin
Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Orli

 oraz Domy i Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie.
Warunki uczestnictwa:
W prezentacjach mogą wziąć udział wykonawcy ( soliści, duety, tercety, zespoły )

w następujących kategoriach:
– folklor autentyczny
– folklor opracowany
– piosenka współczesna
Oceniani oni będą w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli.
Uczestnicy konkursu przygotowują jedną piosenkę.

Termin:
Przesłuchania konkursowe odbędą się 8 listopada (niedziela) 2020r.

od godz. 11.00

w Bielskim Domu Kultury ul. 3-go Maja 2

O przybliżonej godzinie występu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Karty zgłoszeń na konkurs należy pobrać ze strony www.zup.org.pl,  wypełnić elektronicznie oraz przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2020r. na adres e-mail: biuro@zup.org.pl

Związek Ukraińców Podlasia
ul. Kryniczna 14 skr. poczt. 77
17-100 Bielsk Podlaski


tel. kom. 510 477 431- Łukasz Badowiec

                    501 873 077 – Aleksandra Iwaniuk

Uwagi!
Koszt przejazdu pokrywają wykonawcy lub instytucje delegujące.

W razie wprowadzenia obostrzeń związanych  z epidemią wirusa COVID-19 konkurs zostanie przeprowadzony online.

Laureaci Konkursu Piosenki Ukraińskiej zostaną nagrodzeni oraz wezmą udział

w koncercie galowym, który odbędzie się 22 listopada 2020r. w Bielskim Domu Kultury.

Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»
jest realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Dodaj komentarz