Літні зустрічі з українським фольклором

Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

PROGRAM

31 lipca 2021 r.

Zagroda w Koźlikach nad Narwią

12.30 – 16.30 – Warsztaty tradycji ukraińskich (Można wziąć udział w obu warsztatach. Maksymalnie w jednych warsztatach może wziąć udział 15 osób. Warsztaty są skierowane do uczestników w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Mogą brać w nich udział całe rodziny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia warsztatowe są bezpłatne.)

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 29.07.2021 na adres email: biuro@zup.org.pl

1) Warsztaty śpiewu pieśni kupalskich – prowadząca Elżbieta Tomczuk, folklorystka, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego oraz Zespołu „Rodyna” z Dubiażyna

Godz. 12.30-14.30

Czas trwania warsztatów: 2 godziny

Jedna grupa warsztatowa do 15 osób.

2) Warsztaty plecenia wianków

Godz. 14.30-16.30 

Czas trwania warsztatów: 2 godziny

Jedna grupa warsztatowa do 15 osób.

Kwiaty i zioła odgrywały dużą rolę w codziennym życiu mieszkańców podlaskich wsi. Były nie tylko ozdobą i nieodłącznym elementem tradycyjnych przydomowych ogródków, ale też używano ich w celach leczniczych, magicznych, a także obrzędowych.  

Na warsztatach zostaną przypomniane zapomniane nazwy gwarowe kwiatów i ziół, a także zostanie zaprezentowane, w jaki sposób wykorzystywano je do celów obrzędowych. Uczestnicy będą mieli okazję, aby upleść wianek, a także przygotować tradycyjny bukiet, który się święci w cerkwi na święta Jana i/lub na Splinie.

17.00 -18.00 – wykład/prezentacja obrzędów Podlasia  – Nina Jawdosiuk, Walentyna Klimowicz, Irena Jawdosiuk (zespół śpiewaczy z Dobrowody)

18.00 – koncert w wykonaniu zespołów z Podlasia

Wystąpią:

„Ranok” z Bielska Podlaskiego

„Dobryna” z Białegostoku

„Kresowki” z Hajnówki

„Werwoczki” z Orli

20.30 – obrzęd puszczania wianków, nawiązujący do ukraińskich zwyczajów letnich.

Festiwal jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Літні зустрічі з українським фольклором

Програм

31 липня 2021 р.

Загорода в Козликах над Нарвою

12.30 16.30  Майстер-класи українських традицій

– 12.30 – 14.30     Майстер-класи співу пісні купальських – ведуча Єлізавєта Томчук

– 14.30 – 16.30      Майстер-класи виплітання вінків

17.00-18.00 – лекція/презентація про українськи обряди на Підляшші – ведення Ніна Явдосюк, Валентина Климович, Ірена Явдосюк (ансамбль з Добриводи)

18.00 – концерт ансамблів з Підляшшя

Ансамблі, які беруть участь у фестивалі:

«Ранок» з Більська

«Добрина» з Білостока

«Кресовкі» з Гайнівкі

«Вервочки» з Орлі

20.30 – обряд пускання вінків на воду

Фестіваль реалізований завдяки: дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП

Dodaj komentarz