25 років Союзу українців Підляшшя

У 2017 р. виповнюється 25 років існування Союзу українців Підляшшя – організації, яка працює для збереження української культурної спадщини, мови і традиції регіону. Метою Союзу є усвідомлення православним мешканцям Підляшшя приналежності до культурного простору з центром у Києві, який в минулому називали «руським», «малоруським», а зараз українським. Від чверті сторіччя Союз українців Підляшшя є основною українською структурою у регіоні, став також найдовше існуючою українською організацією в його новітній історії.

Створення Союзу українців Підляшшя було результатом процесу формування української національної ідентичності серед мешканців Північного Підляшшя, тобто території над Бугом і Нарвою, де від багатьох століть функціонує місцевий варіант української мови і культури. Основою для цього процесу стало бажання зберегти свою мову, культуру, традицію та Православ’я, яке є важливим елементом ідентичності мешканців регіону. Формування української національної ідентичності на Північному Підляшші відбувається пізніше ніж на інших територіях, що спричинене специфікою історичної долі регіону та його периферійністю до центрів націєтворчих процесів.

Від 25 років Союз українців Підляшшя проводить різноманітну діяльність, яка служить збереженню і розвиткові рідної  спадщини. Організовує фестивалі української культури, концерти української музики, сприяє діяльності художніх колективів. Важливою сферою активності організації є навчання дітей української мови. СУП проводить зустрічі, конференції, презентує художні виставки. Видає український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», а також інші публікації. Це все служить збереженню спадщини, переданої минулими поколіннями, та будуванню майбутнього у своїй власній,  рідній традиції.