Генеза

Початки формування української ідентичності

Протягом минулого століття знання про те, що мова і культура православних мешканців Північного Підляшшя належать до українського культурного простору, не функціонувало у широкій громадській свідомості. Навпаки, було формоване переконання, що все православне населення тодішнього Білостоцького воєвідства є білоруським, отже й мова людей проживаючих над Бугом і Нарвою це білоруські говірки. Паралельно відбувався процес полонізації місцевого населення.

Звичайно, були одиниці, які віднаходили свою етно-культурну приналежність і мали українську ідентичність. Можна також вказати на певні прояви модерного українського культурного життя, як діяльність театру в Клєніках на початку ХХ ст. чи театральної групи в Кліщелях у 40-ві роки, які ставили п’єси українською мовою. Важливим фактом була у 50-60-ті рр. ХХ ст. діяльність гуртка Українського суспільно-культурного товариства у Кліщелях, який організував свою театральну групу та виборов введення навчання української мови у місцевій школі. З’явилися також публікації віршів місцевими українськими говірками. Проте ці всі явища були поодинокими і в існуючих обставинах не могли набрати більш загального характеру.

Український рух на Північному Підляшші у 80-і рр. ХХ ст.

Нову епоху відкриває зародження молодого українського руху на Північному Підляшші на початку 80-х рр. Саме тоді сформувалася група студентів і молодої інтелігенції, яка зрозуміла, що їхня мова і культура – українські, і так дійшла до української національної свідомості. Діяльність молодого українського руху приймала різні форми: туристичні походи, українські концерти, зустрічі з молоддю, праця для збереження матеріальної спадщини (скансени), видавнича діяльність. Важливим явищем була поява групи поетів, які писали місцевими українськими говірками. Почав з’являтися літературний альманах «Наш Голос». У середині 80-х рр. відродився гурток УСКТ у Кліщелях, відтак виникли тут чергові гуртки Українського суспільно-культурного товариства.

Нові можливості відкрилися, коли Польща стала демократичною державою. У перших самоврядних виборах молодий український рух на Підляшші увів своїх представників до місцевих самоуправ. Почали відбуватися численні українські концерти в підляських селах, а з 1991 р. також фестивалі української культури. У 1991 р. створено Підляський відділ Об’єднання українців у Польщі, до якого  увійшло п’ять підляських гуртків цієї організації (раніше УСКТ). Цього ж року з’явився перший номер українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою» та українські передачі у Радіо Білосток.