Створення організації

Новий етап в історії українського відродження на Північному Підляшші започаткував 1992 рік, коли прийнято рішення організування національного життя регіону у власній організації.

Союз українців Підляшшя створено 22 березня 1992 р. в Більську. На Засновницьких зборах прийнято рішення про створення нової організації та схвалено статут. За статутом: «Союз українців Підляшшя (…) є організацією української громадськості Підляшшя, яка служить цій громадськості і яка представляє її інтереси».

«Метою Союзу є розвиток української національної свідомості серед україномовного населення Підляшшя, діяльність задля збереження та розвитку місцевої української культури та ведення діяльності задля реалізації громадянських прав української національної меншини у Польщі, гарантованих у міжнародному та державною законодавстві».

Під час засновницьких зборів вибрано також першу Головну управу Союзу. До першої управи увійшли: Юрій Ігнатюк – голова, Іван Кирилюк – заступник голови, Григорій Купріянович – заступник голови, Євген Рижик – секретар, Олександр Білокозович – скарбник, як членами: Мирослав Коровай, Юрій Місіюк, Іван Павлючук, Славомир Савчук, Андрій Сидорук.

Процес реєстрації організації доручено Засновницькому комітетові, до якого увійшли: Іван Кирилюк, Юрій Місіюк та Іван Павлючук. Союз українців Підляшшя був офіційно зареєстрований Воєвідським судом у Білостоці 2 червня 1992 р.