Видавнича діяльність

Важливою сферою активності СУП є видавнича діяльність. Служить вона збереженню і популяризації української спадщини Підляшшя та формуванню української ідентичності.

Найдовше видаваним українським періодичним виданням в історії регіону є український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою». Видається він з 1991 р., а від 1992 р. його видавцем є саме Союз українців Підляшшя. Тематика часопису охоплює всі сфери українського життя регіону: поміщаються у ньому як статті українською і польською мовами про культурну та історичну спадщину регіону, минуле і сучасність України, так і про поточне українське життя Підляшшя. З 1993 року часопис видається як двомісячник. З’явилося вже понад 150 номерів часопису.

Протягом 25 років існування Союз українців Підляшшя видавав також книжкові видання. Це у першу чергу книжки про історію, мову, фольклор Підляшшя, як наукового, так і популярно-наукового характеру. З’явилося декілька поетичних збірок підляських поетів. Окрема категорія видань це пісенники, які включають як музичний фольклор Підляшшя, так і популярні загальноукраїнські пісні. СУП є також співвидавцем наукової серії «Холмсько-Підляські історичні студії». Протягом минулих років з’явилося також кільканадцять музичних дисків та касет українських колективів з Підляшшя, таких як: «Ранок», «Гілочка», «Родина», «Позитив», «Гойраки».