Powstanie organizacji

Nowy etap w historii odrodzenia ukraińskiego na Północnym Podlasiu rozpoczął 1992 rok, gdy podjęto decyzję o organizacji życia społeczności ukraińskiej regionu we własnej organizacji.

Związek Ukraińców Podlasia powstał 22 marca 1992 r. w Bielsku Podlaskim. Na zebraniu założycielskim podjęto decyzję o powstaniu nowej organizacji oraz uchwalono statut. Według Statutu: „Związek Ukraińców Podlasia (…) jest organizacją społeczności ukraińskiej Podlasia, która służy tej społeczności i reprezentuje jej interesy”.

Podczas zebrania założycielskiego wybrano też pierwszy Zarząd Główny Związku. Do pierwszego zarządu weszli: Jerzy Ignaciuk – przewodniczący, Jan Kiryziuk – zastępca przewodniczącego, Grzegorz Kuprianowicz – zastępca przewodniczącego, Eugeniusz Ryżyk – sekretarz, Aleksander Białokozowicz – skarbnik, jako członkowie: Mirosław Korowaj, Jerzy Misiejuk, Jan Pawluczuk, Sławomir Sawczuk, Andrzej Sidoruk.

Proces rejestracji organizacji powierzono dla Komitetu Założycielskiego, w skład którego weszli: Jan Kiryziuk, Jerzy Misiejuk, Jan Pawluczuk. ZUP został oficjalnie zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku 2 czerwca 1992 r.