Festiwale, koncerty

Podstawową sferą aktywności ZUP jest działalność kulturalna. Jej celem jest zachowanie i rozwój ukraińskiego dziedzictwa Podlasia oraz zaprezentowanie mieszkańcom regionu współczesnej kultury ukraińskiej. Działalność kulturalna przybiera różne formy: od dużych festiwali poprzez konkursy, koncerty w małych wsiach Podlasia po kameralne spotkania kulturologiczne i warsztaty.

Pierwszy festiwal kultury ukraińskiej Podlasia odbył się w 1991 r. w Mielniku nad Bugiem. W 1993 r. został przeniesiony do Bielska Podlaskiego. Tradycja tego festiwalu jest kontynuowana po dzień dzisiejszy. Obecnie nosi on nazwę Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” i jest najbardziej różnorodnym festiwalem ukraińskim na Podlasiu. Obok koncertów w ramach festiwalu odbywają się także spotkania literackie, wystawy, przedstawienia teatralne, prezentacje książek, jarmark twórców ludowych. Wydarzenia festiwalu odbywają się nie tylko w największych miastach regionu – Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach oraz w ośrodku wojewódzkim – Białymstoku, ale także w mniejszych miejscowościach Północnego i Południowego Podlasia. Podczas 26 edycji festiwalu na scenach festiwalu występowały nie tylko ukraińskie zespoły z Podlasia. Gośćmi festiwalu były także zespoły ukraińskie z różnych regionów Polski i Ukrainy, a także ukraińskie zespoły z Białorusi, Litwy, Rosji, Rumunii i Słowacji.

Najbardziej masowym ukraińskim wydarzeniem kulturalnym na Podlasiu jest festiwal folklorystyczno-folkowy „Na Iwana, na Kupała”. Zainicjowano go w 1996 r. w Ploskach nad Narwią, a od 1998 r. odbywa się w Dubiczach Cerkiewnych na skraju Puszczy Białowieskiej, nad malowniczym zalewem „Bachmaty”. W połowie lipca gromadzi się tam kilka tysięcy widzów, którzy mają okazję posłuchać tradycyjnej i współczesnej muzyki ukraińskiej. Koncertom towarzyszy jarmark twórców ludowych. Festiwal „Na Iwana, na Kupała” jest jednym z najliczniej odwiedzanych przez widzów wydarzeń kulturalnych w regionie.

Są również inne wydarzenia cykliczne, organizowane przez ZUP. Festiwal „Źródła” (wcześniej: Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne) każdego roku odbywa się w Czeremsze. Festiwal „Wasyliwka” w Dąbrowicy Małej na Południowym Podlasiu. ZUP organizuje również wydarzenia, które służą zachowaniu ukraińskich tradycji narodowych, na przykład obchody pamięci Tarasa Szewczenki.