Konkursy

Związek Ukraińców Podlasia od wielu lat organizuje również konkursy. Obejmują one różne sfery: muzykę, literaturę, historię.

Niezwykle popularnym i prestiżowym jest Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci” w Bielsku Podlaskim, który odbywa się wiosną każdego roku. W konkursie każdego roku bierze udział kilkuset uczestników.

Wielką popularnością cieszy się również konkurs recytatorski „Ukraińskie Słowo”. Uczniowie podlaskich szkół, szczególnie uczący się języka ukraińskiego, mają możliwość zaprezentować swoją sztukę recytatorską.

W 2015 r. Związek Ukraińców Podlasia był także współorganizatorem konkursy poświęconego bieżeństwu 1915 r., którego zaznała większość ludności prawosławnej Podlasia.