Zespoły

Ważną rolę w zachowywaniu bogactwa dziedzictwa folkloru Podlasia oraz jego współczesnej  interpretacji odgrywają podlaskie zespoły artystyczne. Z inicjatywy Związku Ukraińców Podlasia powstało kilka zespołów ukraińskich. Podlaskie zespoły zachowują bogactwo dziedzictwa folkloru regionu i naają mu współczesną interpretację.

Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” powstał w 1995 r. w Bielsku Podlaskim. W jego repertuarze są zachowane jeszcze na Podlasiu pieśni tradycyjne. Od 1996 r. zespół działa przy Bielskim Domu Kultury, a od 2000 r. posiada grupę taneczną. Zespół liczy 150 osób. „Tranom” wydał kilka płyt, był również zwycięzcą wielu konkursów i festiwali. Zespół był na tournee  na Ukrainie, Słowacji, w Rumunii, Belgii i Francji.

Ukraiński zespół dziecięco-młodzieżowy „Hiłoczka” powstał w Czeremsze w 1996 r. Zachowuje on spuściznę pieśni i folkloru regionu i ściśle współpracuje z zespołami ludowymi z sąsiednich wsi. Zespół wydał kilka płyt , w szczególności „Hiłoczka – cztery pory roku”. Zespół występuje z wieloma koncertami nie tylko na Podlasiu.

Ludowy zespół folklorystyczny „Rodyna” istnieje od 1991 r. i skupia mieszkańców Dubiażyna i okolicznych wsi. W repertuarze zespołu znajduje się tradycyjna ukraińska muzyka ludowa Podlasia, która jest przekazywana wśród wykonawców z pokolenia na pokolenie. Jest laureatem licznych nagród.

Podlaska młodzież tworzy kolejne zespoły muzyczne, które w nowatorski sposób interpretują dziedzictwo, wśród nich można wymienić: „Pozytyw”, „Dżereło”, „Słowianoczki”, „Dobryna”. Inne podlaskie zespoły, wykonujące folklor ukraiński Podlasia, również współpracują z ZUP i biorą udział w ukraińskich wydarzeniach kulturalnych.