Nauczanie języka ukraińskiego

Od początku istnienia Związek Ukraińców Podlasia prowadzi działania w celu zapewnienia nauki języka ukraińskiego w szkołach regionu. W ciągu ćwierćwiecza zorganizowano nauczanie języka ukraińskiego na Podlasiu, odbywające się w ramach publicznego systemu oświaty.

Pierwszą szkołą, gdzie w 1994 r. rozpoczęto nauczanie języka ukraińskiego, była Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim. Następnie nauczanie zorganizowano w innych szkołach i przedszkolach w Bielsku, Czeremsze, Orli, a także w stolicy województwa – Białymstoku, gdzie mieszka wiele osób pochodzących z terenów między Bugiem i Narwią. Nie wszędzie, gdzie były próby organizacji nauczania języka ukraińskiego zakończyły się one powodzeniem ze względu na niesprzyjającą atmosferę, a czasem także przeciwdziałanie.

Obecnie na obszarze między Bugiem i Narwią nauczanie odbywa się w Bielsku Podlaskim – w Szkole Podstawowej nr 4 (gdzie działają oddzielne klasy z nauką języka ukraińskiego) i w przedszkole nr 9 „Leśna Polana” oraz w Czeremsze – Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W Białymstoku lekcje języka ukraińskiego odbywają się w międzyszkolnym zespole nauczania języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 9, w zespole międzyprzedszkolnym w przedszkolu nr 26 oraz w prawosławnym Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego. Ogółem języka ukraińskiego jako ojczystego w województwie podlaskim uczy się ponad 400 dzieci.

ZUP realizuje także program „Do tradycji”, którego celem jest edukacja młodego pokolenia z udziałem twórców ludowych, co pozwala na przekazywanie żywej tradycji młodemu pokoleniu.