Działalność wydawnicza

Ważną sferą aktywności ZUP jest działalność wydawnicza. Służy ona zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa ukraińskiego Podlasia i kształtowaniu tożsamości ukraińskiej.

Najdłużej wydawanym ukraińskim wydawnictwem periodycznym w historii regionu jest czasopismo „Nad Buhom i Narwoju”. Ukazuje się ono od 1991 r., zaś od 1992 r. jego wydawcą jest Związek Ukraińców Podlasia. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie sfery życia regionu: zamieszczane są w nim artykuły w języku ukraińskim i polskim o kulturze i historii regionu, przeszłości i współczesności Ukrainy oraz o dzisiejszym ukraińskim życiu Podlasia. Od 1993 r. czasopismo wydawane jest jako dwumiesięcznik. Ukazało się już ponad 150 numerów czasopisma.

W ciągu 25 lat istnienia Związek Ukraińców Podlasia wydawał także publikacje książkowe. Są to w pierwszej kolejności książki poświęcone historii, językowi i folklorowi Podlasia. Ukazało się kilka tomików poezji podlaskich poetów. Oddzielną grupą wydawnictw są śpiewniki, które zawierają zarówno folklor muzyczny Podlasia, jak też popularne pieśni ogólnoukraińskie. ZUP jest również współwydawcą serii naukowej „Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne”. W ciągu minionych lat ukazało się także kilkanaście płyt i kaset zespołów ukraińskich z Podlasia, takich jak „Ranok”, „Hiłoczka”, „Rodyna”, „Pozytyw”, „Hoyraky”.

Zdjęcie użytkownika 25-ліття Союзу українців Підляшшя.