Media

Ważnym wymiarem funkcjonowania społeczności ukraińskiej Podlasia jest istnienie mediów w języku ojczystym. Do początku lat 90. język ukraiński nie był obecny w mediach elektronicznych regionu. W wyniku działań środowiska ukraińskiego Podlasia pojawiły się audycje w języku ukraińskim skierowane do mieszkańców regionu.

Ukraińskie audycje w Radiu Białystok „Dumka Ukraińska” istnieją od 1991 r. W 1992 r., w wyniku zabiegów ZUP, które poparło ponad 20 tysięcy osób, zwiększano czas audycji oraz ich częstotliwość. Obecnie audycja nadawana jest trzy razy w tygodniu: w niedzielę, poniedziałek i w środę, łączny czas – 1 godzina. Od 1999 r. wygłaszane są także kazania w języku ukraińskim w ramach prawosławnej audycji „Duchowne Spotkania”.

W 1995 r. zapoczątkowano audycje telewizyjne w języku ukraińskim dla mieszkańców Północnego Podlasia. Od 1997 roku audycja jest nadawana w programie regionalnej Telewizji „Białystok”, początkowo raz na dwa tygodnie, zaś od 1999 roku cotygodniowo. Od 2003 roku audycja nosi nazwę „Przegląd Ukraiński”, trwa 13 minut i nadawana jest co tydzień w niedzielę wieczorem (powtórki w środy).

Od 2009 r. audycje ukraińskie są też nadawane w prawosławnym Radiu Orthodoxia w Białymstoku. Początkowo były to 15-minutowe audycje raz na dwa tygodnie. Od 2012 r. audycje „Ukraińskie Słowo” są przygotowywane w ramach projektu finansowanego z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie cotygodniowe 20-minutowe audycje nadawane są w czwartki na falach oraz na stronie internetowej Radia Orthodoxia.