Opieka nad miejscami pamięci narodowej

Związek Ukraińców Podlasia otacza również opieką miejsca pamięci narodowej. Oddział ZUP w Hajnówce opiekuje się np. pomnikiem i grobami byłych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Dubinach. Zamieszkali oni w Hajnówce i okolicach w okresie międzywojennym.