Władze

Zarząd Główny

Andrzej Artemiuk – przewodniczący,

Maria Ryżyk – zastępca przewodniczącego,

Irena Wiszenko – zastępca przewodniczącego,

Elżbieta Tomczuk – sekretarz,

Alina Rudczuk – skarbnik,

Alina Korszak – członek,

Sławomir Roszczyc – członek.