Władze

Zarząd Główny

Mirosław Stepaniuk – przewodniczący,

Maria Ryżyk – zastępca przewodniczącego,

Andrzej Artemiuk – zastępca przewodniczącego,

Ludmiła Łabowicz – sekretarz,

Agnieszka Tyszkiewicz – skarbnik,

Mirosław Burzyński – członek,

Łukasz Badowiec – członek.