Jubileusz 25-lecia ZUP w mediach

– W jubileuszowym 150. numerze Ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” zamieszczono artykuł o inauguracji obchodów 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia 1 kwietnia 2017 r. w Bielsku Podlaskim.

http://nadbuhom.pl/images/NBiN-2-2017.pdf

 

– Na łamach ukraińskiego tygodnika „Nasze Słowo” Ludmiła Łabowicz pisze o uroczystej inauguracji obchodów 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia podczas uroczystego posiedzenia Rady Głównej ZUP 1 kwietnia 2017 r.

Від молодіжних рейдів до самостійної організації

 

– Audycja radiowa „Dumka Ukraińska” Radia Białystok o uroczystej inauguracji obchodów 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia podczas uroczystego posiedzenia Rady Głównej ZUP 1 kwietnia 2017 r. Audycja Eugeniusza Ryżyka.

Warto posłuchać o początkach ruchu ukraińskiego na Północnym Podlasiu oraz o kształtowaniu się świadomości ukraińskiej między Bugiem i Narwią, a także o planach obchodów 25-lecia ZUP. Opowiadają: zastępca przewodniczącego Rady Miasta Kleszczele Aleksy Roszczenko, Sławomir Jurczuk z Białegostoku, przewodniczący Związku Ukraińców Podlasia dr Andrzej Artemiuk, członek Rady Głównej Związku Ukraińców Podlasia dr Grzegorz Kuprianowicz, dr Mirosław Stepaniuk – były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego…

http://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/143108

 

– W „Naszym Słowie” wywiad z Eugeniuszem Ryżykiem – jednym z inicjatorów i liderów ruchu ukraińskiego na Podlasiu w latach 80. XX w. oraz sekretarzem ZUP w 1992 r.

«Нам ішлося про збереження української мови і культури на Підляшші»

 

– Audycja „Przegląd Ukraiński” (Telewizja Białystok) o kształtowaniu się zorganizowanej działalności ukraińskiej na Północnym Podlasiu oraz o początkach Związku Ukraińców Podlasia (audycja z 2.04.2017).

Opowiadają:  Jerzy Hawryluk – historyk i poeta z Bielska Podlaskiego, Jerzy Ignatiuk – pierwszy przewodniczący Związku Ukraińców Podlasia i były wójt gminy Bielsk Podlaski, dr Andrzej Artemiuk – obecny Związku Ukraińców Podlasia.

http://bialystok.tvp.pl/29768282/02042017

 

– Nasz wybir» o jubileuszu 25-lecia ZUP

25 років Союзу українців Підляшшя

 

– Białostocka „Gazeta Wyborcza” o I Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”:

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,22533344,konferencja-o-tozsamosci-cwiercwiecze-zwiazku-ukraincow-podlasia.html#BoxLokBialLink&a=179&c=106

 

– Ukrinform o I Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”:

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2326747-u-polsi-provedut-konferenciu-z-nagodi-25ricca-ukrainskoi-gromadi.html

 

– W „Naszym Słowie” o I Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”:

І Підляська українська наукова конференція

 

– I Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25 lat Związku Ukraińców Podlasia” w audycji „Przegląd Ukraiński” (Telewizja Białystok):

http://bialystok.tvp.pl/34608800/29102017