Władze ZUP 1992-2019

Przewodniczący Związku Ukraińców Podlasia

Jerzy Ignatiuk (1992-1996)

Jan Roszczenko (1996-2000)

Maria Ryżyk (2000-2005)

Andrzej Artemiuk (od 2005-2019)

Mirosław Stepaniuk (od 2019)

Zastępcy przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia

Jan Kiryziuk (1992-2005)

Grzegorz Kupryianowicz (1992-1996)

Mirosław Burzyński (1996-2000)

Mikołaj Chrol (2000-2005)

Maria Ryżyk (od 2005 r. do dzisiaj)

Mirosław Stepaniuk (2005-2015)

Irena Wiszenko (od 2015 r. do dzisiaj)

Sekretarze Związku Ukraińców Podlasia

Eugeniusz Ryżyk (1992-1996)

Janusz Bakunowicz (1996)

Maria Ryżyk (1996-2000)

Elżbieta Tomczuk (2000-2005, od 2015 r. do dzisiaj)

Andrzej Dawdzuk (2005-2010)

Marek Chmielewski (2010-2015)

Ludmiła Labowicz (2019)

Skarbnicy Związku Ukraińców Podlasia

Aleksander Białokozowicz (1992-1996)

Alina Rudczuk (od 2000-2019 )

Agnieszka Tyszkiewicz (od 2019)