25 lat ZUP

W 2017 r. mija 25 lat istnienia Związku Ukraińców Podlasia – organizacji, która działa na rzecz zachowania ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, języka i tradycji regionu. Celem działalności Związku jest uświadomienie prawosławnym mieszkańcom Podlasia przynależności do przestrzeni kulturowej z centrum w Kijowie, którą w przeszłości nazywano „ruską”, „małoruską”, obecnie ukraińską. Od ćwierćwiecza Związek Ukraińców Podlasia jest główną ukraińską strukturą w regionie, stał się również najdłużej istniejącą organizacją ukraińską w jego najnowszej historii.

Powstanie Związku Ukraińców Podlasia było wynikiem procesu kształtowania się ukraińskiej tożsamości narodowej wśród mieszkańców Północnego Podlasia, czyli obszaru nad Bugiem i Narwią, gdzie od wielu stuleci funkcjonuje miejscowy wariant języka i kultury ukraińskiej. Fundamentem dla tego procesu stało się dążenie do zachowania swojego języka, kultury, tradycji i prawosławia, które jest ważnym elementem tożsamości mieszkańców regionu. Kształtowanie ukraińskiej tożsamości narodowej na Północnym Podlasiu zachodzi później niż na innych obszarach, co spowodowane jest specyfiką losów historycznych regionu oraz jego peryferyjnością w stosunku do centrów procesów narodotwórczych.

Od 25 lat Związek Ukraińców Podlasia prowadzi różnorodną działalność, która służy zachowaniu i rozwojowi ojczystej spuścizny. Organizuje festiwale kultury ukraińskiej, koncerty muzyki ukraińskiej, wspiera działalność zespołów artystycznych. Ważną sferą aktywności organizacji jest nauczanie dzieci języka ukraińskiego. ZUP organizuje spotkania, konferencje, wystawy. Wydaje ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, a także inne publikacje. Wszystko to służy zachowaniu spuścizny przekazanej przez minione pokolenia oraz budowaniu przyszłości w swojej własnej, ojczystej tradycji.