„Podlaska Jesień”„Підляська Осінь”

Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu Фестиваль української культури на Підляшші

Program
XXVI Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień 2017”
24-29 października 2017
wtorek, 24 października
Bielsk Podlaski
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14
godz. 16.30
Prezentacja książki Jerzego Plewy „Lady, Leniewo, Podrzeczany na bielskim hostinciu”.
środa, 25 października
Białystok
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
godz. 17.00
Prezentacja książki Jerzego Plewy „Lady, Leniewo, Podrzeczany na bielskim hostinciu”, która odbędzie się w ramach cyklu „Środy Literackie”.
Dąbrowica Mała
Świetlica wiejska
godz.17.00
Koncert zespołów: Trio „Żywycia” z Zori (Ukraina), Kwartet „Akkołada” z Małoryty (Białoruś), zespoły z Południowego Podlasia.

czwartek, 26 października
Bielsk Podlaski
Przedszkole nr 9 „Leśna Polana”, ul. Kazanowskiego 2A
godz. 8.45
Przedstawienie teatralne dla dzieci „Na życzenie szczupaka” w wykonaniu Zakarpackiego Akademicznego Obwodowego Teatru Lalek „Bawka” z Użhorodu (Ukraina).

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14
godz. 16.30
Wieczór z filmem ukraińskim.

Białystok
Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30
godz. 12.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci „Na życzenie szczupaka” w wykonaniu Zakarpackiego Akademicznego Obwodowego Teatru Lalek „Bawka” z Użhorodu (Ukraina).

Narew
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 1-go Maja 5
godz.17.00
Koncert zespołów: Trio „Żywycia” z Zori (Ukraina), Kwartet „Akkołada” z Małoryty (Białoruś).

piątek, 27 października
Bielsk Podlaski
Bielski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 2
godz. 8.30
Przedstawienie teatralne dla dzieci „Na życzenie szczupaka” w wykonaniu Zakarpackiego Akademicznego Obwodowego Teatru Lalek „Bawka” z Użhorodu (Ukraina).

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza, ul. A. Mickiewicza 126
godz. 10.30
Dzień Kultury Ukraińskiej

Czeremcha
Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 77
godz. 12.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci „Na życzenie szczupaka” w wykonaniu Zakarpackiego Akademicznego Obwodowego Teatru Lalek „Bawka” z Użhorodu (Ukraina).

Kleszczele
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1-go Maja 19
godz. 17.00
Koncert zespołów: „Barwinok” (Grodno), „Kubańska bandura” z Krasnodaru, „Mikstura” (Kleszczele).
Siemiatycze
Hala Widowiskowo-Sportowa przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego ul. Świętojańska 25
godz. 17.00
Koncert zespołów: Zasłużony Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Darnyczanka” (Kijów), Zespół Tańca Ludowego „Natchnennia” Kijowskiej Publicznej Akademii Tańca im. Serge Lifara (Kijów), Zespół Folklorystyczny „Młynoczok” (Kropywnyćkyj), Trio „Żywycia” (Zoria), „Kubańska bandura” z Krasnodaru, Kwartet „Akkołada” (Małoryta), „Zabawlanky” (Brześć), „Hiłoczka” (Czeremcha), „Ranok” (Bielsk Podlaski), „Nowina” (Moszczona Królewska), „Niezabudki” (Nurzec Stacja), „Wrzosy” (Wilanowo).
Wystawa-kiermasz rękodzieła ludowego.

sobota, 28 października
Bielsk Podlaski
Bielski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 2
godz. 16.00
Koncert zespołów: Zasłużony Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Darnyczanka” (Kijów), Zespół Tańca Ludowego „Natchnennia” Kijowskiej Publicznej Akademii Tańca im. Serge Lifara (Kijów), Zespół Folklorystyczny „Młynoczok” (Kropywnyćkyj), Trio „Żywycia” (Zoria), „Kubańska bandura” z Krasnodaru, „Soneczko” z Przedszkola Nr 9 „Leśna Polana” (Bielsk Podlaski), „Ranok” (Bielsk Podlaski), „Lubłynśka Wesełka” (Lublin), „Hiłoczka” (Czeremcha), „Dobryna” (Białystok), „Rodyna” (Dubiażyn), „Łuna” (Parcewo), Kwartet „Akkołada” (Małoryta), „Zabawlanky” (Brześć).
Wystawa-kiermasz rękodzieła ludowego.

Dubicze Cerkiewne
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Główna 67
godz. 16.00
Koncert zespołów: „Barwinok” (Grodno), „Strumok” (Dubicze Cerkiewne).
niedziela, 29 października
Bielsk Podlaski
Bielski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 2
godz. 14.00
Przedstawienie teatralne „Droga na Zachód ” (z okazji 70. rocznicy akcji „Wisła”) w wykonaniu grupy teatralnej młodzieży ukraińskiej Lublina „Dywosłowo”, reżyseria: Łesia Soboliwśka.

Białystok
Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2
godz. 14.00
Koncert zespołów: Zasłużony Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Darnyczanka” (Kijów), Zespół Tańca Ludowego „Natchnennia” Kijowskiej Publicznej Akademii Tańca im. Serge Lifara (Kijów), Zespół Folklorystyczny „Młynoczok” (Kropywnyćkyj), Trio „Żywycia” (Zoria), „Kubańska bandura” z Krasnodaru, Dobryna (Białystok), „Stebło” (Białystok), „Mikron” (Białystok), „Ranok” (Bielsk Podlaski), „Hiłoczka” (Czeremcha).
Bilety do nabycia w Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5 oraz przed koncertem.
Cena biletu 15 zł.
Wystawa-kiermasz rękodzieła ludowego.

Hajnówka
Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4
godz. 18.00
Koncert zespołów: Zasłużony Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Darnyczanka” (Kijów), Zespół Tańca Ludowego „Natchnennia” Kijowskiej Publicznej Akademii Tańca im. Serge Lifara (Kijów), Zespół Folklorystyczny „Młynoczok” (Kropywnyćkyj), Trio „Żywycia” (Zoria), „Kubańska bandura” z Krasnodaru, „Barwinok” (Grodno), Studio Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu Kultury (Hajnówka), „Łuna” (Parcewo), Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” (Bielsk Podlaski).
Wystawa-kiermasz rękodzieła ludowego.

Zespoły biorące udział w Festiwalu :
z Ukrainy: Zasłużony Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Darnyczanka” (Kijów), Zespół Tańca Ludowego „Natchnennia” Kijowskiej Publicznej Akademii Tańca im. Serge Lifara (Kijów), Zespół Folklorystyczny „Młynoczok” (Kropywnyćkyj), Trio „Żywycia” (Zoria),
z Federacji Rosyjskiej: „Kubańska bandura” z Krasnodaru,
z Białorusi: Kwartet „Akkołada” (Małoryta), „Zabawlanky” (Brześć), „Barwinok” (Grodno),
z Polski: Zespół „Soneczko” z Przedszkola Nr 9 „Leśna Polana” (Bielsk Podlaski), „Dobryna” (Białystok), „Rodyna” (Dubiażyn), Ukraiński Zespół „Hiłoczka” (Czeremcha), Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” (Bielsk Podlaski), „Lubłynśka Wesełka” (Lublin), Studio Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu Kultury (Hajnówka), „Stebło” (Białystok), „Mikron” (Białystok), „Łuna” (Parcewo), „Nowina” (Moszczona Królewska), „Niezabudki” (Nurzec Stacja), „Wrzosy” (Wilanowo), „Strumok” (Dubicze Cerkiewne), „Mikstura” (Kleszczele), „Dobrynianka” (Dobryń Duży).

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury
Siemiatycki Ośrodek Kultury
Hajnowski Dom Kultury
Narwiański Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego
Przedszkole Nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim
Towarzystwo Ukraińskie
Parafia Prawosławna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zahorowie

Zrealizowano dzięki dotacji:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
Zrealizowano przy wsparciu finansowym:
Marszałka Województwa Podlaskiego
Prezydenta Miasta Białystok
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
Burmistrza Miasta Siemiatycze
Burmistrza Miasta Hajnówka
Burmistrza Miasta i Gminy Kleszczele
Wójta Gminy Narew
Wójta Gminy Piszczac
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
Sołectwa Dąbrowica Mała
Програма
XXVІ Фестиваль української культури на Підляшші „Підляська Осінь 2017”
24-29 жовтня 2017
вівторок, 24 жовтня

Більськ Підляський
Міська публічна бібліотека, вул. Казімєжовська 14
год. 16.30
Презентація книжки Юрія Плеви «Ляди, Ленево, Подріечани на більському гостинці».

середа, 25 жовтня
Білосток
Підляська книжниця ім. Лукаша Ґурніцького, вул. М. Склодовської-Кюрі 14А
год. 18.00
Презентація книжки Юрія Плеви «Ляди, Ленево, Подріечани на більському гостинці», яка відбудеться у рамках циклу «Літературні середи».

Дубровиця Мала
Сільська світлиця
год. 17.00
Концерт ансамблів: Тріо «Живиця» з Зорі (Україна), Ансамбль «Акколада» з Малорити (Білорусь), ансамблі з Південного Підляшшя.

четвер, 26 жовтня
Більськ Підляський
Садочок № 9 «Лісова поляна», вул. А. Казановського 2A
год. 8.45
Театральна вистава для дітей: «По щучому велінню» у виконанні Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка» з Ужгорода (Україна).

Міська публічна бібліотека, вул. Казімєжовська 14
год. 16.30
Вечір українського кіно.

Білосток
Немуніципальна початкова школа свв. Кирила і Мефодія, вул. Л. Варинського 30
год. 12.00
Театральна вистава для дітей «По щучому велінню» у виконанні Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка» з Ужгорода (Україна).

Нарва
Реміза ОСП, вул. 1-го Травня 5
год. 17.00
Концерт ансамблів: Тріо «Живиця» з Зорі (Україна), Ансамбль «Акколада» з Малорити (Білорусь).

п’ятниця, 27 жовтня
Більськ Підляський
Більський будинок культури, вул. 3-го Травня 2
год. 8.30
Театральна вистава для дітей «По щучому велінню» у виконанні Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка» з Ужгорода (Україна).

Початкова школа № 4 ім. А. Міцкевича, вул. А. Міцкевича 126
год. 10.30
День української культури.

Черемха
Ґмінний осередок культури, вул. 1-го Травня 77
год. 12.00
Театральна вистава для дітей «По щучому велінню» у виконанні Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка» з Ужгорода (Україна).

Кліщелі
Міський осередок культури, спорту та рекреації, вул. 1-го Травня 19
год. 17.00
Концерт ансамблів: «Барвінок» (Гродно), «Кубанська бандура» з Краснодару, «Мікстура» (Кліщелі).
Сім’ятичі
Муніципальна Гімназія № 1 ім І. Гілевського, Спортивно-концертний зал, вул. Свентоянська 25
год. 17.00
Концерт ансамблів: Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» (Київ), Ансамбль народної хореографії «Натхнення» Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря (Київ), Фольклорний ансамбль «Млиночок» (Кропивницький), Тріо «Живиця» (Зоря), «Кубанська бандура» з Краснодару, Квартет «Акколада» (Малорита), «Забавлянки» (Брест), «Гілочка» (Черемха), «Ранок» (Більськ Підляський), «Новина» (Мощона Королівська), «Незабудки» (Нурець-Станція), «Вжоси» (Виліново).
Виставка-Кермеш – презентація народних творців-художників.

субота, 28 жовтня
Більськ Підляський
Більський будинок культури, вул. 3-го Травня 2
год.16.00
Концерт ансамблів: Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» (Київ), Ансамбль народної хореографії «Натхнення» Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря (Київ), Фольклорний ансамбль «Млиночок» (Кропивницький), Тріо «Живиця» (Зоря), «Кубанська бандура» з Краснодару, Ансамбль «Сонечко» з Садочка № 9 «Лісова поляна» (Більськ Підляський),
«Ранок» (Більськ Підляський), «Люблинська веселка» (Люблин), «Гілочка» (Черемха), «Добрина» (Білосток), «Родина» (Дуб’яжин), «Луна» (Парцьово), Квартет «Акколада» (Малорита), «Забавлянки» (Брест).
Виставка-Кермеш – презентація народних творців-художників.

Дубичі Церковні
Ґмінний осередок культури в Дубичах Церковних, вул. Головна 67
год. 16.00
Концерт ансамблів: «Барвінок» (Гродно), «Струмок» (Дубичі Церковні).

неділя, 29 жовтня
Більськ Підляський
Більський будинок культури, вул. 3-го Травня 2
год. 14.00
Театральна вистава «Дорога на Захід» (до 70-річчя акції «Вісла») у виконанні театральної групи української молоді Люблина «Дивослово», постановка: Леся Соболівська.
Білосток
Підляська опера і філармонія в Білостоці, вул. Подлєсьна 2
год. 14.00
Концерт ансамблів: Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» (Київ), Ансамбль народної хореографії «Натхнення» Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря (Київ), Фольклорний ансамбль «Млиночок» (Кропивницький), Тріо «Живиця» (Зоря), «Кубанська бандура» з Краснодару, «Добрина» (Білосток), «Стебло» (Білосток), «Мікрон» (Білосток), «Ранок» (Більськ Підляський), «Гілочка» (Черемха).
Виставка-Кермеш – презентація народних творців-художників.

Гайнівка
Гайнівський будинок культури, вул. Т. Солонєвіч 4
год. 18.00
Концерт ансамблів: Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» (Київ), Ансамбль народної хореографії «Натхнення» Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря (Київ), Фольклорний ансамбль «Млиночок» (Кропивницький), Тріо «Живиця» (Зоря), «Кубанська бандура» з Краснодару, «Барвінок» з Гродна, Студія естрадної пісні Гайнівського будинку культури, «Луна» (Парцьово), «Ранок» (Більськ Підляський).
Виставка-Кермеш – презентація народних творців-художників

Ансамблі, які беруть участь у художній програмі Фестивалю:
з України: Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» з Києва, Ансамбль народної хореографії «Натхнення» Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря з Києва, Фольклорний ансамбль «Млиночок» з Кропивницького, Тріо «Живиця» з Зорі,
з Російської Федерації: Вокально-інструментальний ансамбль «Кубанська бандура» з Краснодару,
з Білорусі: Квартет «Акколада» з Малорити, Дитячий ансамбль «Забавлянки» з Бреста, «Барвінок» з Гродна,
з Польщі: «Сонечко» з Садочка № 9 «Лісова поляна» (Більськ Підляський), «Добрина» (Білосток), «Родина» (Дуб’яжин), «Гілочка» (Черемха), Український ансамбль пісні і танцю «Ранок» (Більськ Підляський), Український дитячий ансамбль «Люблинська веселка» (Люблин), Студія естрадної пісні Гайнівського будинку культури, «Стебло» (Білосток), «Мікрон» (Білосток), «Луна» (Парцьово), «Новина» (Мощона Королівська), «Незабудки» (Нурець-Станція), «Вжоси» (Виліново), «Струмок» (Дубичі Церковні), «Мікстура» (Кліщелі), «Добринянка» (Добринь Великий).

Організатор:
Союз українців Підляшшя

Співорганізатори:
Більський будинок культури
Сім’ятицький осередок культури
Гайнівський будинок культури
Нарвянський осередок культури
Ґмінний осередок культури в Черемсі
Ґмінний осередок культури, спорту та рекреації в Дубичах Церковних
Міський осередок культури, спорту та рекреації в Кліщелях
Міська публічна бібліотека в Більську Підляському
Підляська книжниця ім. Лукаша Ґурницького в Білостоці
Початкова школа ім. А. Міцкевича в Більську Підляському
Немуніципальна початкова школа свв. Кирила і Мефодія в Білостоці
Садочок № 9 «Лісова поляна» в Більську Підляському
Українське Товариство
Православна парафія свв. ап. Петра і Павла в Загорові

Проект реалізовано завдяки дотації:
Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП
а також фінансовій підтримці:
Маршалка Підляського воєвідства
Президента міста Білосток
Бургомістра міста Більськ Підляський
Війта ґміни Більськ Підляський
Бургомістра міста Сім’ятичі
Бургомістра міста Гайнівка
Бургомістра міста і ґміни Кліщелі
Війта ґміни Нарва
Війта ґміни Піщац
Війта ґміни Дубичі Церковні
Сільської ради Дубровиці Малої