10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Związku Ukraińców w Polsce

Ukraińska diaspora w Polsce rośnie od czasu upadku Związku Radzieckiego. Z tego powodu coraz częściej podejmowane są działania mające na celu umożliwienie rodakom formalnego praktykowania i włączania ich kultury. Jest to szczególnie istotne dla ukraińskiej społeczności w Polsce, która jest jedną z największych poza Ukrainą. W tym artykule omówimy 10 rzeczy, które warto wiedzieć o unii Ukrainy z Polską.

Ukraina i Polska mają wspólną historię


Zarówno Polska jak i Ukraina mają wspólną historię sięgającą wieków. Świadczy o tym wiele miast i miasteczek w obu krajach, które zostały założone przez ich przodków. Oba kraje łączy również długa lista wydarzeń kulturalnych i historycznych, w tym pierwsza i druga wojna światowa. Ponadto kultura ukraińska znajduje wiele wpływów w Polsce, od architektury i muzyki po kuchnię i tradycje. Oba kraje od wieków są bliskimi sojusznikami. Oba kraje są członkami Grupy Wyszehradzkiej, klubu państw Europy Środkowej, które łączą relacje kulturalne i historyczne. Polska jest również największym partnerem handlowym Ukrainy, z dwustronną wymianą handlową sięgającą około 4,4 mld dolarów.

Pierwszy prezydent Ukrainy był Polakiem


Przez cały XX wiek Ukraińcy w Polsce byli jednymi z niewielu, którzy mieli przywilej głosowania na własnego prezydenta. Pierwszym prezydentem Ukrainy był trzeci Ukrainiec, który pełnił tę funkcję – Jan Kollár. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku, Ukraina i Polska ustanowiły pierwszą unię między państwami, w 1993 roku. Kollár był popularną postacią na Ukrainie i w Polsce, uważano go za „ojca” unii. Tytuł prezydencki został zniesiony po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę i nie był używany ponownie aż do 2014 roku.

Parlament Ukrainy ma swój własny słowiański język


Przez wiele wieków Polska i Ukraina należały do najważniejszych ośrodków kultury słowiańskiej. W związku z tym niektóre instytucje i tradycje w tych dwóch krajach są pochodzenia słowiańskiego. Na przykład parlament Ukrainy jest oficjalnie dwujęzyczny, a podczas obrad używa się zarówno języka ukraińskiego, jak i polskiego. Konstytucja Ukrainy gwarantuje również używanie obu języków w życiu publicznym. Oprócz języka ukraińskiego i polskiego, Ukraińcy posługują się również językiem rosyjskim i te trzy języki są używane w parlamencie. Język ukraiński pełni również ważną rolę w kulturze ukraińskiej, gdyż wielu Ukraińców uważa go za swój język ojczysty. Duży wpływ na ukraińską literaturę, muzykę i inne dziedziny życia społecznego ma również język ukraiński. Ponadto, język ukraiński jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie – ponad pół miliarda ludzi używa go jako języka podstawowego.

Uważa się, że Ukraińcy odegrali ważną rolę w rozwoju Polski


W średniowieczu wiele ważnych instytucji w Polsce zostało utworzonych przez ludzi pochodzących z Ukrainy i innych części Europy Wschodniej. Na przykład Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ma silne korzenie ukraińskie. Uniwersytet ten jest również uważany za jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, a jego nazwa pochodzi od dynastii Jagiellonów – pierwszej polskiej rodziny królewskiej. W okresie renesansu, kiedy Europa przeżywała odrodzenie kulturalne, w Polsce osiedliło się wielu intelektualistów z Ukrainy. Byli oni odpowiedzialni za rozwój nauki, matematyki i innych dziedzin wiedzy. W XIX wieku wielu Ukraińców również osiedliło się w Polsce, co przyczyniło się do rozwoju przemysłu i rolnictwa.

Ukraiński Kościół Prawosławny jest uznawany za oficjalną religię na Ukrainie i w Polsce


Ukraiński Kościół Prawosławny powstał jako niezależna organizacja religijna na Ukrainie w 1917 roku. W Polsce Ukraiński Kościół Prawosławny jest uznawany za oficjalną religię. Na oficjalnej stronie rządu ukraińskiego można znaleźć szczegółowy opis Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Na stronie znajdują się również informacje związane z działalnością Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Ukraińska Cerkiew Prawosławna ma złożoną i ciekawą historię. Po upadku Związku Radzieckiego Ukraińska Cerkiew Prawosławna stała się ważną częścią tożsamości Ukrainy jako narodu i ludzi. W Polsce również odgrywa ważną rolę w społeczności ukraińskiej, gdyż część Polaków jest również wyznawcami tego kościoła.

Istnieją plany połączenia flag narodowych obu państw


Flagi narodowe Ukrainy i Polski są często porównywane, a wiele osób uważa, że powinny się one połączyć. Nie jest to oficjalne stanowisko żadnego z krajów, ale jest wielu, którzy uważają, że flagi powinny się połączyć. Dwie flagi narodowe Ukrainy i Polski mają wiele wspólnych cech i symboli. Obie mają poziome dwukolorowe pasy, przy czym flaga ukraińska posiada również pionowy niebieski pas na górze. Na flagach Ukrainy i Polski znajduje się również niebieski orzeł, chociaż orzeł na fladze ukraińskiej jest skierowany w lewo. Flagi ukraińska i polska mają również poziome białe pasy na końcu każdej z nich.

Tylko obywatele Ukrainy mogą przystąpić do Unii z Polską


Jest wielu Ukraińców, którzy wybierają życie w Polsce, jest też wielu Polaków, którzy wybierają życie na Ukrainie. Jednak do unii z Polską mogą przystąpić tylko obywatele Ukrainy. Oznacza to, że osoba, która nie jest obywatelem Polski, może nadal przystąpić do unii z Ukrainą, jeśli się na to zdecyduje. Jest wiele osób, które chcą przystąpić do unii z Ukrainą, ale często nie mogą, ponieważ nie są obywatelami Ukrainy. W rzeczywistości jest wielu ludzi, którzy chcą przystąpić do unii z Polską, którzy nie są obywatelami Polski. Jest to unikalna cecha unii z Polską, która odróżnia ją od unii innych państw.

Wniosek


Diaspora ukraińska w Polsce zwiększa się od czasu upadku Związku Radzieckiego. Z tego powodu coraz częściej podejmowane są działania mające na celu umożliwienie ich rodakom formalnego praktykowania i włączania do swojej kultury. Jest to szczególnie istotne dla społeczności ukraińskiej w Polsce, która jest jedną z największych poza Ukrainą. W tym artykule omówimy 10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o unii Ukrainy z Polską.