«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

Polecane

XVI EDYCJA
Konkursu Piosenki Ukraińskiej

«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

Regulamin
Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Orli

 oraz Domy i Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie.
Warunki uczestnictwa:
W prezentacjach mogą wziąć udział wykonawcy ( soliści, duety, tercety, zespoły )

w następujących kategoriach:
– folklor autentyczny
– folklor opracowany
– piosenka współczesna
Oceniani oni będą w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli.
Uczestnicy konkursu przygotowują jedną piosenkę.

Termin:
Przesłuchania konkursowe odbędą się 8 listopada (niedziela) 2020r.

od godz. 11.00

w Bielskim Domu Kultury ul. 3-go Maja 2

O przybliżonej godzinie występu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Karty zgłoszeń na konkurs należy pobrać ze strony www.zup.org.pl,  wypełnić elektronicznie oraz przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2020r. na adres e-mail: biuro@zup.org.pl

Związek Ukraińców Podlasia
ul. Kryniczna 14 skr. poczt. 77
17-100 Bielsk Podlaski


tel. kom. 510 477 431- Łukasz Badowiec

                    501 873 077 – Aleksandra Iwaniuk

Uwagi!
Koszt przejazdu pokrywają wykonawcy lub instytucje delegujące.

W razie wprowadzenia obostrzeń związanych  z epidemią wirusa COVID-19 konkurs zostanie przeprowadzony online.

Laureaci Konkursu Piosenki Ukraińskiej zostaną nagrodzeni oraz wezmą udział

w koncercie galowym, który odbędzie się 22 listopada 2020r. w Bielskim Domu Kultury.

Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»
jest realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Dżereła Ukraińskie Tradycje i Transformacje

Polecane

Sobota, 12 września 2020 o 17:00 – 22:00   GOK Czeremcha   Koncerty zespołów:
Zespół śpiewaczy z Czeremch Wsi
Zespół śpiewaczy z Wólki Terechowskiej
Zespół śpiewaczy z Dobrowody
Rodyna z Dubiażyna
Hiłoczka Hiłoczka
Ranok Ukraiński Zespół Ranok
Dobryna Dobryna
Tuhaj Bej Tuhaj Bej
Czeremszyna Czeremszyna
Pokaz obrzędu Weczorki
wstęp wolny
plener Gminnego Ośrodka Kultury Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo!
Pamiętaj o obowiązujących zaleceniach przeciw COVID-19. Zabierz ze sobą maseczkę. Zachowuj bezpieczny dystans. Dezynfekuj dłonie.   В суботу 12 вересня в Черемсі відбудуться „Джерела – Українські Традиції і Трансформації”. В пленері Гмінного осередку культури в Черемсі, крім концерту підляських фольклорних колективів, можна буде подивитись обряд „Вечоркі”, у виконанні ансамблю „Родина” з Дубяжина, а також послухати фольк гуртів Тухай Бей з Ольштина та місцевої Черемшини. Програма: 12.09.2020 (субота) год. 17:00 Концерт ансамблів :
Співоча група з Черемши Села
Співоча група з Вільки Терехівської
Співоча група з Добриводи
Фольклорний ансамбль „Родина” з Дубяжина
Украінськи дитячий і молодіжний ансамбль „Гілочка” з Черемхи
Украінський ансамбль пісні і танцю „Ранок” з Більська
Фольклорний ансамбль „Добрина” з Білогостоку Показ обряду „Вечоркі” Фольк-погулянка:
Тугай-Бей
Черемшина Організаторами заходу є Союз українців Підляшшя та Гмінний осередок культури в Черемсі Фестиваль реалізується дякуючи дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП при фінансовій підтримці Маршалківського управління Підляського воєводства і Управи гміни Черемха

На Івана, на Купала. Літні зустрічі з українським фольклором

Polecane

Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

Termin: 29 sierpnia 2020 r.

Miejsce: Zagroda w Koźlikach nad Narwią

Organizator: Związek Ukraińców Podlasia

Współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, Podlaski Instytut Naukowy

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 na festiwal obowiązują zapisy mailowe. Należy w tym celu pobrać, wypełnić, zeskanować  oraz przesłać na e-mail organizatora: biuro@zup.org.pl Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka zarażenia wirusem COVID-19. Na oświadczeniu należy zaznaczyć, czy chcą Państwo wziąć udział w warsztatach.

Bezpieczeństwo na festiwalu

W związku z epidemią wirusa COVID-19 tegoroczna edycja festiwalu „Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim” odbędzie się nie tylko w innym miejscu, ale też na innych zasadach niż zazwyczaj. W trosce o zdrowie nas wszystkich wprowadzamy nowe zasady uczestnictwa w festiwalu. Liczymy na Waszą wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Zasady uczestnictwa w festiwalu:

  • Aby wziąć udział w festiwalu, a także towarzyszących im warsztatach, należy pobrać, wypełnić, zeskanować oraz przesłać na e-mail organizatora: biuro@zup.org.pl Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka zarażenia wirusem COVID-19.
  • w czasie wydarzeń festiwalowych dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
  • zakrywamy usta i nos maseczką,
  • dezynfekujemy dłonie płynem dezynfekcyjnym,
  • zachowujemy odstęp 2 metrów od innych osób; rodziny mogą siedzieć razem.

Cały regulamin uczestnictwa w Festiwalu można pobrać na http://www.zup.org.pl.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

На Івана, на Купала. Літні зустрічі з українським фольклором

Запрошуємо на фестиваль «На Івана, на Купала» в абсолютно новій версії. Його лейтмотивом будуть рослини – квіти, трави та фрукти, які відіграли важливу роль в українській літній традиції.

29 серпня 2020 р.

Загорода в Козликах над Нарвою

15.00-17.30 – майстер-класи підляських традицій

1) «Використання квітів і трав у традиції підляського села» – ведення Ірина Киризюк

2) «Використання традиційних підляських рослинних орнаментів» та пряниках» – ведення Єва Степанюк

18.00 – лекція про літні традиції на Підляшші – ведення Людмила Лабович (Підляський науковий інститут)

19.00 – концерт ансамблів з регіону

20.00 – обряд пускання вінків на воду

20.20 – концерт ансамблів з регіону і Варшави

Ансамблі, які беруть участь у фестивалі:

«Ранок» з Більська

«Родина» з Дуб’яжина

«Гілочка» з Черемхи

«Добрина» з Білостока

Хор міста Гайнівка

«Вирай» з Варшави

Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

Największą imprezą środowiska ukraińskiego od 23 lat był festiwal plenerowy „Na Iwana, na Kupała”, organizowany w malowniczym miejscu nad zalewem Bachmaty koło Dubicz Cerkiewnych. Niestety, w tym roku ze względu na pandemię COVID-19 ta jedna ze sztandarowych imprez środowiska ukraińskiego nie mogła się odbyć w połowie lipca w miejscu i w formacie znanym od prawie ćwierćwiecza.

W tym roku „Na Iwana, na Kupała” odbywa się w nowej odsłonie, pod hasłem „Letnie spotkania z folklorem ukraińskim”, po raz pierwszy w Skansenie „Zagroda” w Koźlikach nad Narwią.

Miejmy nadzieję, że dzięki tegoroczna inicjatywa przedłuży tradycję festiwalu „Na Iwana, na Kupała”, a jednocześnie pozwoli zainicjować nową imprezę środowiska ukraińskiego Podlasia.

***

Motywem przewodnim tegorocznego „Na Iwana, na Kupała” będą rośliny – kwiaty, zioła, owoce, które w letniej tradycji ukraińskiej ogrywały ważną rolę obrzędową. W niektórych podlaskich wsiach wiankami z ziół i kwiatów ozdabiano przydrożne krzyże na Zelencia. Młode dziewczyny plotły wianki, które puszczały na wodę w dzień Iwana-Kupała. Gospodynie zbierały kwiaty i zioła do bukietów, święconych – w zależności od miejscowej tradycji – albo na Zelencia, albo Jana. Poświęcone i wysuszone zioła wykorzystywano w celach leczniczych, magicznych lub obrzędowych. Na Spasa mieszkańcy Podlasia święcili owoce, z kolei na Splienie przygotowywali kwietku – bukiet ze zbóż, w zależności od miejscowej tradycji, z dodatkiem różnych roślin, np. maku, jarzębiny.

W ramach festiwalu odbędą się warsztaty, poświęcone różnym elementom tradycji podlaskiej. Będzie można wysłuchać wykładu wraz z prezentacją, dotyczącego obrzędowości letniej na Podlasiu oraz znaczenia, jakie odgrywały w niej kwiaty i zioła. Odbędzie się także koncert zespołów folklorystycznych, na którym zostaną zaprezentowane tradycyjne pieśni ukraińskie – z kwiatami jako motywem przewodnim. Zostanie też przedstawiony teatralizowany obrzęd z wykorzystaniem kwiatów, nawiązujący do letnich obrzędów ukraińskich, związanych ze świętem „Na Iwana, na Kupała”.

PROGRAM FESTIWALU

29 sierpnia 2020 r.

godz. 15.00-21.30

Zagroda w Koźlikach nad Narwią

15.00-17.30 warsztaty tradycji ukraińskich

1) „Wykorzystanie kwiatów i ziół w tradycji wsi podlaskiej” – prowadzenie Irena Kiryziuk

Kwiaty i zioła odgrywały dużą rolę w codziennym życiu mieszkańców podlaskich wsi. Były nie tylko ozdobą i nieodłącznym elementem tradycyjnych przydomowych ogródków, ale też używano ich w celach leczniczych, magicznych, a także obrzędowych.  

Na warsztatach zostaną przypomniane zapomniane nazwy gwarowe kwiatów i ziół, a także zostanie zaprezentowane, w jaki sposób wykorzystywano je do celów obrzędowych. Uczestnicy będą mieli okazję, aby upleść wianek, a także przygotować tradycyjny bukiet, który się święci w cerkwi na Jana i/lub na Splienie.

Czas trwania warsztatów: 1 godzina

Zaplanowano dwie grupy warsztatowe do 15 osób:

Godz. 15.00-16.00 (dzieci od lat 12 i dorośli)

Godz. 16.30-17.30 (dzieci do lat 12)

2) „Tradycyjne podlaskie ornamenty roślinne jako element wykorzystywany na piernikach” – prowadzenie Ewa Stepaniuk

Ornamenty roślinne, połączone z ornamentami zwierzęcymi, to częsty motyw architektury ludowej – ozdób na chatach, cerkwiach oraz innych tradycyjnych budynkach podlaskich. Ornamenty roślinne pojawiają się także na tradycyjnych ręcznikach podlaskich. Te charakterystyczne dla tradycji podlaskiej elementy przenosi na pierniki Ewa Stepaniuk. W ramach warsztatów zostaną przygotowane pierniki m.in. z ornamentami kwiatowymi – każdy z uczestników warsztatów będzie mógł spróbować swoich sił w przygotowaniu własnego piernika z tradycyjnym ornamentem.

Czas trwania warsztatów: 1 godzina

Zaplanowano dwie grupy warsztatowe do 15 osób:

Godz. 15.00-16.00 (dzieci do lat 12)

Godz. 16.30-17.30 (dzieci od lat 12 i dorośli)

Warsztaty są skierowane do uczestników w różnym wieku – zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Mogą brać w nich udział całe rodziny.

Zajęcia warsztatowe są bezpłatne.

18.00 – wykład „Zwyczaje letnie wsi podlaskiej” – Ludmiła Łabowicz, badaczka folkloru, gwar i antroponimii Podlasia (Podlaski Instytut Naukowy)

Miejsce: stodoła

19.00 – koncert w wykonaniu wykonawców z Podlasia i Warszawy.

Prowadzenie: Agnieszka Parfieniuk

20.00 teatralizowany obrzęd z wykorzystaniem wianków z kwiatów, nawiązujący do ukraińskich zwyczajów letnich Iwana-Kupała.

Miejsce: brzeg nad Narwią

20.20 – ciąg dalszy koncertu w wykonaniu wykonawców z Podlasia i Warszawy

Wystąpią:

„Ranok” z Bielska Podlaskiego

„Rodyna” z Dubiażyna

„Hiłoczka” z Czeremchy

„Dobryna” z Białegostoku

Chór miasta Hajnówka

„Wyraj” z Warszawy

Festiwal jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

UWAGA: Można wziąć udział w obu warsztatach. Maksymalnie w jednych warsztatach może wziąć udział 15 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba osób, które mogą wziąć udział w pozostałych wydarzeniach  festiwalowych – do 150 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Polecane

Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski

UA/PL

ІІ Підляська українська наукова конференція «Культура та мова Підляшшя протягом століть» II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci” Більськ на Підляшші, 16-17 листопада 2018 р. / Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r. Місце конференції: МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В БІЛЬСЬКУ НА ПІДЛЯШШІ, ВУЛ. КАЗІМЕЖОВСЬКА 14 Miejsce konferencji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM, UL. KAZIMIERZOWSKA 14

Polecane

„Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”

Od czerwca do grudnia 2020 r. Związek Ukraińców Podlasia realizuje zadanie pn. „Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”, w ramach którego odbywają się warsztaty śpiewu z jedną z najstarszych mieszkanek Kożyna – Marią Denisiuk urodzoną w 1928 roku. Uczestnicy śpiewaczych spotkań poznają pieśni religijne – wielkopostne i pogrzebowe, obrzędowe m.in. wiosenne, żniwne, weselne, liryczne, uczą się lokalnej gwary, słuchają o zwyczajach, poznają kontekst wykonawczy pieśni. 5 września, w ramach festiwalu „Tanci w kłuni” w pobliskim skansenie w Koźlikach odbył się koncert Marii Denisiuk z uczennicami. Pieśni i opowieści z Kożyna są nagrywane i część z nich zostanie zamieszczona w Internecie. Powstanie śpiewnik z pieśniami oraz fotografiami z Kożyna.

Partnerzy zadania: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Ukraińskie Słowo 2018

25 kwietnia w godzinach 10:00 – 14:00
Bielski Dom Kultury 3-go Maja 2, 17-100 Bielsk Podlaski

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo 2018r.”

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizator:
Bielski Dom Kultury
Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Marszałka Województwa Podlaskiego

Союз українців Підляшшя

Союз українців Підляшшя – це українсько громадсько-культурна організація, що діє на Підляшші. Організація заснована у 1992 р. Діє на території Під ляського та Люблинського воєводств, осідок організації знаходиться у Більську. Основною метою діяльності Союзу є збереження та розвиток української культурної спадщини Підляшшя, яка має багатовікову традицію. Союз робить також заходи для популяризації сучасної української культури. Свою мету досягає проводячи видавничу діяльність, організацію фестивалів, концертів, конкурсів, заходів у природі, діяльність художніх колективів, художні майстер-класи для дітей та молоді.

Związek Ukraińców Podlasia to ukraińska organizacja społeczno-kulturalna, działająca na Podlasiu. Organizacja została założona w 1992. Działa na terenie województw podlaskiego i lubelskiego, siedziba ZUP znajduje się w Bielsku Podlaskim. Głównym celem działalności jest zachowanie i rozwój ukraińskiej spuścizny kulturowej Podlasia, która ma tu wielowiekową tradycję. Związek podejmuje także działania na rzecz popularyzacji współczesnej kultury ukraińskiej. Swoje cele realizuje poprzez działalność wydawniczą, organizację festiwali, koncertów, konkursów, imprez plenerowych, działalność zespołów artystycznych, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.