„Nad Buhom i Narwoju” za złotówkę!

Polecane

„Nad Buhom i Narwoju” za złotówkę!

Wyjątkowo do końca roku można kupić archiwalne numery „Nad Buhom i Narwoju” z ostatnich lat oraz z 2020 roku (numery 1-5) jedynie za 1 zł (+ koszty wysyłki).

Numer 6/2020 – 6 zł (+ koszty wysyłki).

Informacji o dostępności konkretnych numerów pisma udziela Ludmiła Łabowicz mail: labowicz.ludmila@gmail.com tel. 609-048-496

«Над Бугом і Нарвою» лише за золотівку!

Винятково до кінця року можна придбати архівні номери «Над Бугом і Нарвою» за останні роки та за 2020 рік (номери 1-5) лише за 1 зл (+витрати за доставку).

Номер 6/2020 – 6 зл (+ витрати за доставку). Про конкретні числа «Над Бугом і Нарвою» питайте в Людмили Лабович майл: labowicz.ludmila@gmail.com телефон: 609-048-496

Rezultaty XVI Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020» 08.11. 2020r.

Polecane

Jury w składzie:

Ludmiła Łabowicz (przewodnicząca komisji) – filolog, badaczka folkloru, dziennikarka

Vita Kociubajło – instruktor śpiewu, dyrygentka, wokalistka

Marta Szałkiewicz – instruktor ds. muzyki Podlaskiego Instytutu Kultury, instruktor śpiewu w ZPiT Kurpie Zielone

wysłuchało łącznie 57 jednostek wykonawczych.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Czytaj dalej

Фестиваль української культури на Підляшші «Підляська осінь»

Polecane

На жаль, з огляду на епідемічну ситуацію НЕ ВІДБУДУТЬСЯ два концерти в рамках Фестивалю української культури на Підляшші „Підляська осінь” – концерт з нагоди Ювілею 25-ліття Українського ансамблю пісні і танцю „Ранок” (24 жовтня) та концерт у Більському будинку культури (25 жовтня)концерт у Гайнівці та концерт он-ліне в Черемсі пройдуть без змін. Informujemy, że w związku z nowymi obostrzeniami, związanymi z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu jutrzejszego jubileuszowego koncertu naszego zespołu. Mamy nadzieję, że koncert będzie mógł odbyć się w bezpiecznych warunkach wiosną 2021 roku.

Czytaj dalej

На Івана, на Купала. Літні зустрічі з українським фольклором

Polecane

Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

Termin: 29 sierpnia 2020 r.

Miejsce: Zagroda w Koźlikach nad Narwią

Organizator: Związek Ukraińców Podlasia

Współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, Podlaski Instytut Naukowy

Czytaj dalej

IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Polecane

Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski

UA/PL

ІІ Підляська українська наукова конференція «Культура та мова Підляшшя протягом століть» II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci” Більськ на Підляшші, 16-17 листопада 2018 р. / Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r. Місце конференції: МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В БІЛЬСЬКУ НА ПІДЛЯШШІ, ВУЛ. КАЗІМЕЖОВСЬКА 14 Miejsce konferencji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM, UL. KAZIMIERZOWSKA 14

Polecane

„Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”

Od czerwca do grudnia 2020 r. Związek Ukraińców Podlasia realizuje zadanie pn. „Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”, w ramach którego odbywają się warsztaty śpiewu z jedną z najstarszych mieszkanek Kożyna – Marią Denisiuk urodzoną w 1928 roku. Uczestnicy śpiewaczych spotkań poznają pieśni religijne – wielkopostne i pogrzebowe, obrzędowe m.in. wiosenne, żniwne, weselne, liryczne, uczą się lokalnej gwary, słuchają o zwyczajach, poznają kontekst wykonawczy pieśni. 5 września, w ramach festiwalu „Tanci w kłuni” w pobliskim skansenie w Koźlikach odbył się koncert Marii Denisiuk z uczennicami. Pieśni i opowieści z Kożyna są nagrywane i część z nich zostanie zamieszczona w Internecie. Powstanie śpiewnik z pieśniami oraz fotografiami z Kożyna.

Partnerzy zadania: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury