Фестиваль української культури на Підляшші «Підляська осінь»

Polecane

22-25 жовтня 2020 р.

ПРОГРАМА

22.10.2020. (четвер)

17.00 концерт, Нарва, Ґмінна публічна бібліотека

18.00 зустріч з українським кіно, Більськ Підляський, Більський будинок культури

23.10.2020. (п’ятниця)

18.00 концерт, Білосток, Підляська опера і філармонія, вул. Подлєсьна 2

24.10.2020. (субота)

16.00 Більськ Підляський, Більський будинок культури, 25-річчя Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок»  

25.10.2020. (неділя)

14.00 концерт, ярмарок, Більськ Підляський, Більський будинок культури

18.00 концерт, ярмарок, Гайнівка, Гайнівський будинок культури

XXIX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu

„Podlaska Jesień”

22-25 października 2020 r.

PROGRAM

22.10.2020 (czwartek)

17.00 koncert, Narew, Gminna Biblioteka Publiczna

18.00 Spotkanie z filmem ukraińskim, Bielsk Podlaski, BDK, sala konferencyjna

23.10.2020 (piątek)

18.00 koncert, Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Podleśna 2

24.10.2020 (sobota)

16.00 25-lecie Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok”, Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury 

25.10.2020 (niedziela)

14.00 koncert, kiermasz, Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury

18.00 koncert, kiermasz, Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury

Zespoły biorące udział w Festiwalu:

Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca Ranok (Bielsk Podlaski),Ukraiński Zespół Pieśni Hiłoczka (Czeremcha), Rodyna (Dubiażyn), Mikron (Białystok), Fart (Bielsk Podlaski), Łuna (Parcewo), Werwoczki (Orla), Nezabudki (Nurzec Stacja), Zespół wokalno-instrumentalny Dwa Kolory (Legionowo), Ukraiński Chór Berva (Warszawa), Łemkowska Wiejska Kapela Uherec , Zespół Tańca Czeremosz (Węgorzewo), Chór Miasta Hajnówka, Dobryna (Białystok, Studio Piosenki HDK.

Український ансамбль пісні і танцю Ранок (Більськ Підляський), Український ансамбль пісні Гілочка (Черемха), Родина (Дуб’яжин), Мікрон (Білосток), Фарт (Більськ Підляський), Луна (Парцево), Вервочки (Орля), Незабудки (Нурець Станція), Вокально-інструментальний ансамбль Два кольори (Легіоново), Український хор Берва (Варшава), Лемківська сільська капела Угерец, Ансамбль танцю Черемош (Венгожево), Хор міста Гайнівка, Добрина (Білосток), Студія Пісні Гайнівського будинку культури.

Zadanie zrealizowano dzięki:

 Dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Wsparciu Budżetu Województwa Podlaskiego

Dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Przy wsparciu finansowym:

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrza Miasta Hajnówka

Gminy Narew

Gminy Bielsk Podlaski

«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

Polecane

XVI EDYCJA
Konkursu Piosenki Ukraińskiej

«З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»

Regulamin
Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Orli

 oraz Domy i Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie.
Warunki uczestnictwa:
W prezentacjach mogą wziąć udział wykonawcy ( soliści, duety, tercety, zespoły )

w następujących kategoriach:
– folklor autentyczny
– folklor opracowany
– piosenka współczesna
Oceniani oni będą w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli.
Uczestnicy konkursu przygotowują jedną piosenkę.

Termin:
Przesłuchania konkursowe odbędą się 8 listopada (niedziela) 2020r.

od godz. 11.00

w Bielskim Domu Kultury ul. 3-go Maja 2

O przybliżonej godzinie występu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Karty zgłoszeń na konkurs należy pobrać ze strony www.zup.org.pl,  wypełnić elektronicznie oraz przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2020r. na adres e-mail: biuro@zup.org.pl

Związek Ukraińców Podlasia
ul. Kryniczna 14 skr. poczt. 77
17-100 Bielsk Podlaski


tel. kom. 510 477 431- Łukasz Badowiec

                    501 873 077 – Aleksandra Iwaniuk

Uwagi!
Koszt przejazdu pokrywają wykonawcy lub instytucje delegujące.

W razie wprowadzenia obostrzeń związanych  z epidemią wirusa COVID-19 konkurs zostanie przeprowadzony online.

Laureaci Konkursu Piosenki Ukraińskiej zostaną nagrodzeni oraz wezmą udział

w koncercie galowym, który odbędzie się 22 listopada 2020r. w Bielskim Domu Kultury.

Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020»
jest realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Dżereła Ukraińskie Tradycje i Transformacje

Polecane

Sobota, 12 września 2020 o 17:00 – 22:00   GOK Czeremcha   Koncerty zespołów:
Zespół śpiewaczy z Czeremch Wsi
Zespół śpiewaczy z Wólki Terechowskiej
Zespół śpiewaczy z Dobrowody
Rodyna z Dubiażyna
Hiłoczka Hiłoczka
Ranok Ukraiński Zespół Ranok
Dobryna Dobryna
Tuhaj Bej Tuhaj Bej
Czeremszyna Czeremszyna
Pokaz obrzędu Weczorki
wstęp wolny
plener Gminnego Ośrodka Kultury Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo!
Pamiętaj o obowiązujących zaleceniach przeciw COVID-19. Zabierz ze sobą maseczkę. Zachowuj bezpieczny dystans. Dezynfekuj dłonie.   В суботу 12 вересня в Черемсі відбудуться „Джерела – Українські Традиції і Трансформації”. В пленері Гмінного осередку культури в Черемсі, крім концерту підляських фольклорних колективів, можна буде подивитись обряд „Вечоркі”, у виконанні ансамблю „Родина” з Дубяжина, а також послухати фольк гуртів Тухай Бей з Ольштина та місцевої Черемшини. Програма: 12.09.2020 (субота) год. 17:00 Концерт ансамблів :
Співоча група з Черемши Села
Співоча група з Вільки Терехівської
Співоча група з Добриводи
Фольклорний ансамбль „Родина” з Дубяжина
Украінськи дитячий і молодіжний ансамбль „Гілочка” з Черемхи
Украінський ансамбль пісні і танцю „Ранок” з Більська
Фольклорний ансамбль „Добрина” з Білогостоку Показ обряду „Вечоркі” Фольк-погулянка:
Тугай-Бей
Черемшина Організаторами заходу є Союз українців Підляшшя та Гмінний осередок культури в Черемсі Фестиваль реалізується дякуючи дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП при фінансовій підтримці Маршалківського управління Підляського воєводства і Управи гміни Черемха

На Івана, на Купала. Літні зустрічі з українським фольклором

Polecane

Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

Termin: 29 sierpnia 2020 r.

Miejsce: Zagroda w Koźlikach nad Narwią

Organizator: Związek Ukraińców Podlasia

Współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, Podlaski Instytut Naukowy

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 na festiwal obowiązują zapisy mailowe. Należy w tym celu pobrać, wypełnić, zeskanować  oraz przesłać na e-mail organizatora: biuro@zup.org.pl Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka zarażenia wirusem COVID-19. Na oświadczeniu należy zaznaczyć, czy chcą Państwo wziąć udział w warsztatach.

Bezpieczeństwo na festiwalu

W związku z epidemią wirusa COVID-19 tegoroczna edycja festiwalu „Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim” odbędzie się nie tylko w innym miejscu, ale też na innych zasadach niż zazwyczaj. W trosce o zdrowie nas wszystkich wprowadzamy nowe zasady uczestnictwa w festiwalu. Liczymy na Waszą wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Zasady uczestnictwa w festiwalu:

  • Aby wziąć udział w festiwalu, a także towarzyszących im warsztatach, należy pobrać, wypełnić, zeskanować oraz przesłać na e-mail organizatora: biuro@zup.org.pl Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka zarażenia wirusem COVID-19.
  • w czasie wydarzeń festiwalowych dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
  • zakrywamy usta i nos maseczką,
  • dezynfekujemy dłonie płynem dezynfekcyjnym,
  • zachowujemy odstęp 2 metrów od innych osób; rodziny mogą siedzieć razem.

Cały regulamin uczestnictwa w Festiwalu można pobrać na http://www.zup.org.pl.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

На Івана, на Купала. Літні зустрічі з українським фольклором

Запрошуємо на фестиваль «На Івана, на Купала» в абсолютно новій версії. Його лейтмотивом будуть рослини – квіти, трави та фрукти, які відіграли важливу роль в українській літній традиції.

29 серпня 2020 р.

Загорода в Козликах над Нарвою

15.00-17.30 – майстер-класи підляських традицій

1) «Використання квітів і трав у традиції підляського села» – ведення Ірина Киризюк

2) «Використання традиційних підляських рослинних орнаментів» та пряниках» – ведення Єва Степанюк

18.00 – лекція про літні традиції на Підляшші – ведення Людмила Лабович (Підляський науковий інститут)

19.00 – концерт ансамблів з регіону

20.00 – обряд пускання вінків на воду

20.20 – концерт ансамблів з регіону і Варшави

Ансамблі, які беруть участь у фестивалі:

«Ранок» з Більська

«Родина» з Дуб’яжина

«Гілочка» з Черемхи

«Добрина» з Білостока

Хор міста Гайнівка

«Вирай» з Варшави

Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

Największą imprezą środowiska ukraińskiego od 23 lat był festiwal plenerowy „Na Iwana, na Kupała”, organizowany w malowniczym miejscu nad zalewem Bachmaty koło Dubicz Cerkiewnych. Niestety, w tym roku ze względu na pandemię COVID-19 ta jedna ze sztandarowych imprez środowiska ukraińskiego nie mogła się odbyć w połowie lipca w miejscu i w formacie znanym od prawie ćwierćwiecza.

W tym roku „Na Iwana, na Kupała” odbywa się w nowej odsłonie, pod hasłem „Letnie spotkania z folklorem ukraińskim”, po raz pierwszy w Skansenie „Zagroda” w Koźlikach nad Narwią.

Miejmy nadzieję, że dzięki tegoroczna inicjatywa przedłuży tradycję festiwalu „Na Iwana, na Kupała”, a jednocześnie pozwoli zainicjować nową imprezę środowiska ukraińskiego Podlasia.

***

Motywem przewodnim tegorocznego „Na Iwana, na Kupała” będą rośliny – kwiaty, zioła, owoce, które w letniej tradycji ukraińskiej ogrywały ważną rolę obrzędową. W niektórych podlaskich wsiach wiankami z ziół i kwiatów ozdabiano przydrożne krzyże na Zelencia. Młode dziewczyny plotły wianki, które puszczały na wodę w dzień Iwana-Kupała. Gospodynie zbierały kwiaty i zioła do bukietów, święconych – w zależności od miejscowej tradycji – albo na Zelencia, albo Jana. Poświęcone i wysuszone zioła wykorzystywano w celach leczniczych, magicznych lub obrzędowych. Na Spasa mieszkańcy Podlasia święcili owoce, z kolei na Splienie przygotowywali kwietku – bukiet ze zbóż, w zależności od miejscowej tradycji, z dodatkiem różnych roślin, np. maku, jarzębiny.

W ramach festiwalu odbędą się warsztaty, poświęcone różnym elementom tradycji podlaskiej. Będzie można wysłuchać wykładu wraz z prezentacją, dotyczącego obrzędowości letniej na Podlasiu oraz znaczenia, jakie odgrywały w niej kwiaty i zioła. Odbędzie się także koncert zespołów folklorystycznych, na którym zostaną zaprezentowane tradycyjne pieśni ukraińskie – z kwiatami jako motywem przewodnim. Zostanie też przedstawiony teatralizowany obrzęd z wykorzystaniem kwiatów, nawiązujący do letnich obrzędów ukraińskich, związanych ze świętem „Na Iwana, na Kupała”.

PROGRAM FESTIWALU

29 sierpnia 2020 r.

godz. 15.00-21.30

Zagroda w Koźlikach nad Narwią

15.00-17.30 warsztaty tradycji ukraińskich

1) „Wykorzystanie kwiatów i ziół w tradycji wsi podlaskiej” – prowadzenie Irena Kiryziuk

Kwiaty i zioła odgrywały dużą rolę w codziennym życiu mieszkańców podlaskich wsi. Były nie tylko ozdobą i nieodłącznym elementem tradycyjnych przydomowych ogródków, ale też używano ich w celach leczniczych, magicznych, a także obrzędowych.  

Na warsztatach zostaną przypomniane zapomniane nazwy gwarowe kwiatów i ziół, a także zostanie zaprezentowane, w jaki sposób wykorzystywano je do celów obrzędowych. Uczestnicy będą mieli okazję, aby upleść wianek, a także przygotować tradycyjny bukiet, który się święci w cerkwi na Jana i/lub na Splienie.

Czas trwania warsztatów: 1 godzina

Zaplanowano dwie grupy warsztatowe do 15 osób:

Godz. 15.00-16.00 (dzieci od lat 12 i dorośli)

Godz. 16.30-17.30 (dzieci do lat 12)

2) „Tradycyjne podlaskie ornamenty roślinne jako element wykorzystywany na piernikach” – prowadzenie Ewa Stepaniuk

Ornamenty roślinne, połączone z ornamentami zwierzęcymi, to częsty motyw architektury ludowej – ozdób na chatach, cerkwiach oraz innych tradycyjnych budynkach podlaskich. Ornamenty roślinne pojawiają się także na tradycyjnych ręcznikach podlaskich. Te charakterystyczne dla tradycji podlaskiej elementy przenosi na pierniki Ewa Stepaniuk. W ramach warsztatów zostaną przygotowane pierniki m.in. z ornamentami kwiatowymi – każdy z uczestników warsztatów będzie mógł spróbować swoich sił w przygotowaniu własnego piernika z tradycyjnym ornamentem.

Czas trwania warsztatów: 1 godzina

Zaplanowano dwie grupy warsztatowe do 15 osób:

Godz. 15.00-16.00 (dzieci do lat 12)

Godz. 16.30-17.30 (dzieci od lat 12 i dorośli)

Warsztaty są skierowane do uczestników w różnym wieku – zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Mogą brać w nich udział całe rodziny.

Zajęcia warsztatowe są bezpłatne.

18.00 – wykład „Zwyczaje letnie wsi podlaskiej” – Ludmiła Łabowicz, badaczka folkloru, gwar i antroponimii Podlasia (Podlaski Instytut Naukowy)

Miejsce: stodoła

19.00 – koncert w wykonaniu wykonawców z Podlasia i Warszawy.

Prowadzenie: Agnieszka Parfieniuk

20.00 teatralizowany obrzęd z wykorzystaniem wianków z kwiatów, nawiązujący do ukraińskich zwyczajów letnich Iwana-Kupała.

Miejsce: brzeg nad Narwią

20.20 – ciąg dalszy koncertu w wykonaniu wykonawców z Podlasia i Warszawy

Wystąpią:

„Ranok” z Bielska Podlaskiego

„Rodyna” z Dubiażyna

„Hiłoczka” z Czeremchy

„Dobryna” z Białegostoku

Chór miasta Hajnówka

„Wyraj” z Warszawy

Festiwal jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

UWAGA: Można wziąć udział w obu warsztatach. Maksymalnie w jednych warsztatach może wziąć udział 15 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba osób, które mogą wziąć udział w pozostałych wydarzeniach  festiwalowych – do 150 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Polecane

Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski

UA/PL

ІІ Підляська українська наукова конференція «Культура та мова Підляшшя протягом століть» II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci” Більськ на Підляшші, 16-17 листопада 2018 р. / Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r. Місце конференції: МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В БІЛЬСЬКУ НА ПІДЛЯШШІ, ВУЛ. КАЗІМЕЖОВСЬКА 14 Miejsce konferencji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM, UL. KAZIMIERZOWSKA 14

Polecane

„Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”

Od czerwca do grudnia 2020 r. Związek Ukraińców Podlasia realizuje zadanie pn. „Kożyńska tradycja muzyczna – Maria Denisiuk”, w ramach którego odbywają się warsztaty śpiewu z jedną z najstarszych mieszkanek Kożyna – Marią Denisiuk urodzoną w 1928 roku. Uczestnicy śpiewaczych spotkań poznają pieśni religijne – wielkopostne i pogrzebowe, obrzędowe m.in. wiosenne, żniwne, weselne, liryczne, uczą się lokalnej gwary, słuchają o zwyczajach, poznają kontekst wykonawczy pieśni. 5 września, w ramach festiwalu „Tanci w kłuni” w pobliskim skansenie w Koźlikach odbył się koncert Marii Denisiuk z uczennicami. Pieśni i opowieści z Kożyna są nagrywane i część z nich zostanie zamieszczona w Internecie. Powstanie śpiewnik z pieśniami oraz fotografiami z Kożyna.

Partnerzy zadania: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Ukraińskie Słowo 2018

25 kwietnia w godzinach 10:00 – 14:00
Bielski Dom Kultury 3-go Maja 2, 17-100 Bielsk Podlaski

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo 2018r.”

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizator:
Bielski Dom Kultury
Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Marszałka Województwa Podlaskiego